Home

Welcome to your site! This is your homepage, which is what most visitors will see when they come to your site for the first time.

A homepage section

This is an example of a homepage section. Homepage sections can be any page other than the homepage itself, including the page that shows your latest blog posts.

Về Jacky Bùi

Jacky Bùi là ai?

Tôi là một người bình thường như bao người bình thường khác.

Tôi đam mê, yêu thích nghiên cứu và kiếm tiền trực tuyến. Tôi biết đến kiếm tiền trực tuyến từ năm 2007 cũng có thể nói là khá sớm với nhiều người.

Nhưng đến năm 2015 tôi mới biết đến kiếm tiền với Youtube. Cơ duyên từ 1 người em làm chung công ty, khi đó cậu ấy check tài khoản Google Adsense, khi đó tôi tưởng cậu ấy cũng kiếm tiền trực tuyến với website như tôi.

Tôi được sự dẫn dắt của cậu ấy đến với Youtube và tôi bỏ hẳn việc đi làm cho các công ty. Ban đầu, tôi đi từ thằng “ăn cắp” nội dung (Reupload) của người khác để kiếm tiền trên Youtube như lấy phim, các showgame, chương trình tin tức, … rồi tôi tham gia cả mảng cheat quảng cáo trên Youtube.

Sau đó, tôi nhận ra điều đó không đúng, vi phạm chính sách của Youtube, nên tôi đã chuyển đổi làm các nội dung sử dụng hợp lý và sáng tạo nội dung với Youtube phù hợp với chính sách và bản quyền nội dung.

Từ lúc chuyển đổi công việc trở lên tốt hơn, thịnh vượng hơn và nó làm thay đổi con người tôi. Tôi học hành từ các người thầy Adam Khoo, Leroy Frank Natham, T.Harv Eker, Tony Robbins và tham gia chia sẻ nhiều hơn.

Và cho đến hiện tại, tôi tự hào về những chia sẻ về sáng tạo nội dung trên Youtube cho nhiều người để họ có thể kiếm tiền và tạo thu nhập thụ động tốt với Youtube.

Blog

Contact

This is a page with some basic contact information, such as an address and phone number. You might also try a plugin to add a contact form.